Nolikums

Konkursa "IT Ceļš" nolikumu Jūs varat lejupielādēt PDF formātā. [ Lejupielādēt ]

1. Konkursu organizatori
1.1. Konkursu „IT Ceļš” (turpmāk – konkurss) organizē Ņikita Sinkevičs, sadarbojoties ar Rīgas 96.vidusskolu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.

2. Konkursa mērķis
2.1. Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) jomā, stimulēt patstāvīgo darbu sekojošās sfērās: programmatūras un algoritmu izstrāde; WEB-dizains / tīmekļa vietņu izstrāde; multimediju tehnoloģijas.
2.2. Konkurss dos iespēju ieinteresētiem skolēniem un studentiem apmainīties ar savām idejām un darba pieredzi, stimulēt neformālu radošo kolektīvu veidošanos.

3. Konkursa idejas vispārīgs apraksts
3.1. Konkursa dalībniekiem jāizveido kādu radošu darbu (turpmāk – darbs), kurš atbilstu kādai no 4. punktā minētājai nominācijai (piemēram, tā var būt datorspēle, interesanta programma, animēts video rullītis u.c. ar IT saistītie darbi).
3.2. Konkursa diena sastāv no divām daļām.
3.2.1. Pirmajā konkursa daļā notiks balsošana par darbiem. Visi interesenti varēs uzdot jautājumus autoriem par viņu darbiem.
3.2.2. Otrajā konkursa daļā notiks IT speciālistu un uzņēmumu tematiskās prezentācijas. Konkursa žūrija ir tiesīga lūgt kādu no labāko darbu autoriem prezentēt savu darbu publikas priekšā. Notiks svinīga apbalvošana ar diplomiem un atbalstītāju dāvanām.

4. Konkursa nominācijas
4.1. Programmatūras un algoritmu izstrāde.
4.2. WEB-dizains / tīmekļa vietņu izstrāde.
4.3. Multimediju tehnoloģijas.

5. Pieteikšanās kārtība
5.1. Konkurss notiks Rīgā un Daugavpilī.
5.1.1. Piedalīšanās konkursā Rīgā:
5.1.1.1. Konkursam var pieteikties Rīgas vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases skolēni, tehnikumu, profesionālo vidusskolu audzēkņi un augstskolu 1. un 2. kursu studenti.
5.1.2. Piedalīšanās konkursā Daugavpilī:
5.1.2.1. Konkursam var pieteikties Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases skolēni, tehnikumu, profesionālo vidusskolu audzēkņi un augstskolu studenti.
5.2. Konkursā var piedalīties pa vienam vai grupu sastāvā līdz 7 cilvēkiem.
5.3. Konkursam jāpiesakās līdz 2017.gada 3.aprīlim.
5.4. Konkursa dalībniekiem līdz 2017.gada 7.aprīlim jāizveido darbs un jānosūta to uz e-pastu info@itcels.id.lv vai kādā citā veidā jānodod to iepriekš saskaņojot ar konkursa organizētājiem.
5.5. Pieteikties konkursam var konkursa tīmekļa vietnē www.itcels.id.lv, sadaļā Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma formu vai atsūtot pieteikumu uz e-pastu info@itcels.id.lv.
5.6. Vienas darba dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas Jūs saņemsiet atbildes vēstuli uz pieteikumā noradīto e-pasta adresi.

6. Darbu noformēšanas noteikumi
6.1. Darbam jābūt elektroniskajā formā.
6.2. Žūrijai tiek iesniegts:
6.2.1. darbs, kurš atbilst 3.1.punktam;
6.2.2. atbilstoši darba specifikai jāiesniedz darba koda fragments vai pirmkods;
6.2.3. darba prezentācija elektroniskajā formā.

7. Darbu vērtēšana un konkursa dalībnieku apbalvošana
7.1. Žūrijas komisijas sastāvu veido IT nozares speciālisti un pasniedzēji.
7.2. Vērtēšanas kārtība:
7.2.1. Pirmajā konkursa daļā notiks balsošana par darbiem, žūrijas komisijas locekļi apskatīs un novērtēs katru darbu.
7.2.1.1. Darbs, kurš iegūs visvairāk balsu iegūs Skatītāju simpātijas balvu.
7.2.1.2. Žūrijas komisija sadalīs 1., 2., 3. vietas un pateicības.
7.2.1.2.1. Vietas un pateicības Rīgā un Daugavpilī tiks sadalītas atsevišķi.
7.2.1.2.2. Katrā nominācijā var būt vairākas 1., 2., 3. vietas un pateicības.
7.2.1.3. Žūrijai ir tiesības pieprasīt no dalībnieka paradīt darba pirmkodu (angliski – source code).
7.3. Darbu vērtēšanas kritēriji:
7.3.1. idejas radošums;
7.3.2. darba izveides kvalitāte;
7.3.3. darbu funkcionēšana darbībā vai noformēšanas pareizība.

8. Norises vieta un datums:

Datums Laiks Norises vieta Dalībnieki
2017. gada
7. aprīlis
12.00 Rīgas 96. vidusskola
Auru iela 6a, Rīga
  • Rīgas vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni
  • Rīgas tehnikumu un profesionālo vidusskolu audzēkņi
  • Rīgas 1. un 2. kursa augstskolu studenti
2017. gada 21. aprīlis 13.00 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
Tautas iela 59, Daugavpils
  • Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni
  • Daugavpils tehnikumu un profesionālo vidusskolu audzēkņi
  • Daugavpils augstskolu studenti

 

9. Papildus informācija
9.1. Neskaidrību gadījumos, uzdevuma precizēšanai, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@itcels.id.lv vai zvanīt uz +371 27586361.
9.2. Gadījumā, ja konkursa nolikums mainīsies, visi dalībnieki tiks informēti pa e-pastu, kā arī izmainītais nolikums tiks pārpublicēts konkursa tīmekļa vietnē.
9.3. Konkursa tīmekļa vietne www.itcels.id.lv.
9.4. Konkurss sociālajos tīklos:
9.4.1. Facebook konts - http://www.facebook.com/itcels;
9.4.2. Twitter konts - https://twitter.com/itcels.